Kontakt

Turistička agencija Terra Travel d.o.o, Matije Gupca 2a, 23000 Zadar
Voditelj poslova: Marija Klapan
Email: info@terratravel.hr, Tel: +385 (0)23 337 294, Fax: +385 (0)23 337 295

Radno vrijeme: 01.06. – 30.09. od 08:00 do 21:00 sat / 1.10. – 31.05. od 08:00 do 20:00

Upisano u sudski registar trgovačkog suda u Zadru MBS 110029251
Temeljni kapital društva u iznosu od 20.000,00 Kn uplaćen u cijelosti.

Direktor/član uprave: Tomislav Fain
OIB: 73602321366 / ID KOD: HR-AB-23-1100229251

Nadležno tijelo za službeni nadzor djelatnosti turističke agencije je Ministarstvo turizma – Samostalni sektor turističke inspekcije, Trg Republike Hrvatske 8/1, 10000 Zagreb

Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15) obavještavamo potrošače da eventualno nezadovoljstvo za pruženu uslugu mogu iskazati prigovorom u pisanoj formi u prostorijama agencije ili isti možete poslati putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte na adresu tom@terratravel.hr.